Comuna Drânceni

Monitorul Oficial local

Monitorul Oficial local

Puteti fi la curent cu toate hotararile, dispozitiile si problemele de interes public ce sunt supuse dezbaterii publice.

Anunturi publice

Anunturi publice

Aici veti gasi toate notificarile despre anunturi publice ce sunt destinate instiintarii populatiei comunei Drânceni si nu numai

Declaratii avere si interese

Declaratii avere si interese

Aici puteti gasi declaratiile de avere si interese ale functionarilor publici din componenta aparatului primarului cat si Consilierii locali.

Image

Primar: Mihai Murarașu

Image

Bună ziua ,dragi prieteni, stimati concetățeni

      Vă mulțumesc pentru că ați accesat pagina de internet a Primăriei Comunei Drânceni!
Prin digitalizarea serviciilor publice dorim să eficientizăm modalitățile de comunicare și de interacțiune cu dumneavoastră. Ne face o deosebită plăcere să oferim tuturor cetățenilor, în egală măsură, servicii publice de calitate.
Îmi doresc să îmbunătățim relațiile dintre primărie și cetățeni, așa că venim în sprijinul duneavoastră cu toate informațiile care vă sunt necesare în diverse domenii de activitate, dar și cu informații legate de activitățile întreprinse de primărie la nivelul administrației publice locale.
Echipa aparatului de specialitate al Primăriei comunei Drânceni este și va fi mereu deschisă față de cetățean, așa că vă asteptăm să împărțim lucrurile bune pe care le facem și să învâțăm din exemplele positive. Vă așteptăm să ne scrieți și să ne contactați pentru și vă promitem că vă vom oferi tot ajutorul de care aveți nevoie.

Cu considerație,
Mihai Murarașu
Primarul Comunei Drânceni

Prezentarea comunei Drânceni

Unitatea administrativ teritorială Drânceni, este situată în partea de Nord-Est a judeţului Vaslui, la 24 km Nord de municipiul Huşi şi se învecinează astfel:

- la Nord cu teritoriile comunelor Gorban şi Cozmeşti din judeţul Iaşi;

- la Est hotarul este realizat de Râul Prut cu Republica Moldova;

- la Sud cu teritoriile comunelor Duda-Epureni şi Stănileşti;

- la Vest cu teritoriile comunelor Arsura şi Duda-Epureni.

Comuna Drânceni ocupă o suprafaţă de 6.316 ha, din care agricol 5.286 ha.

În componenţa comunei Drânceni intră următoarele sate, în ordinea descrescătoare a mărimii lor:

 • Ghermăneşti –reşedinţa de comună;
 • Râşeşti;
 • Drânceni;
 • Albiţa;
 • Băile-Drînceni;
 • Şopârleni.

Oportunitatea investitiilor

Educatie la standarde europene

Scoli nou construite sau reabilitate

Gradinite moderne

Sistem de alimentare cu apa

In apropierea municipiului Husi

Internet WIFI gratuit

Administratie publică

Membrii Consiliul Local

CRISTEI FĂNICĂ

GRECU FLORIN-AURELIAN

IACOB AUREL

LĂCĂTIȘ GELU

PLOP ROMICA

LĂCĂTUȘ ȘTEFAN

LOVIN GEORGEL

MANFEA FĂNEL

PARTENI IONUȚ

PECHEANU BOGDAN-VICTOR-LUCIAN

TECLICI VALERICĂ

URSAN ATENA

VIZITIU DOINA

Image
Image
Image
Image
Image

Cont unic

Contul unic RO88TREZ65821A470400XXXX

Image

Proiecte in derulare

1.Titlu proiect:  ” SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT ÎN COMUNA DRÂNCENI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPAȚIALE ÎNTR-O SOLUȚIE ( G.I.S) PRIN PNRR/2022/C10 ACȚIUNEA I.1.2”

Numele beneficiarului: UAT DRÂNCENI

Obiectivele proiectului: Obiectivele proiectului vizează  implementarea infrastructurii TIC în Comuna Drânceni, Județul Vaslui, din care fac parte integrantă următoarele anexe:

 • Cererea de finanțare cu toate anexele sale ( inclusiv documente/informații introduse în aplicație) rezultată în urma verificării și evaluării, denumită în continuare cererea de finanțare;
 • Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente justificative;
 • Graficul estimativ al cererilor de transfer;
 • Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
 • Lista de verificare privind respectarea principiului DNSH – Do No Significant Harm;
 • Măsuri de informare și comunicare;
 • Achiziții publice, conflicte de interese și incompatibilități;
 • Nereguli/fraudă, recuperări creanțe rezultate.

Valoarea totală a proiectului: 125.000 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 23.750 lei.

Data inceperii și finalizării proiectului: 10.01.2023 si 10.01.2025

Codul proiectului: cod C10-I1.2-639

2.Titlu proiect:  ” CONSTRUIREA DE LOCUINȚE n-ZEB PLUS PENTRU TINERI/ LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN COMUNA DRÂNCENI, JUDEȚUL VASLUI ”.

Numele beneficiarului: UAT DRÂNCENI

Obiectivele proiectului: Obiectivele proiectului vizează construirea de locuințe nZEB  plus-  pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Drânceni, județul Vaslui, din care fac parte integrantă următoarele anexe:

 • Cererea de finanțare cu toate anexele sale ( inclusiv documente/informații introduse în aplicație) rezultată în urma verificării și evaluării, denumită în continuare cererea de finanțare;
 • Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente justificative;
 • Graficul estimativ al cererilor de transfer;
 • Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
 • Lista de verificare privind respectarea principiului DNSH – Do No Significant Harm;
 • Măsuri de informare și comunicare;
 • Achiziții publice, conflicte de interese și incompatibilități;
 • Nereguli/fraudă, recuperări creanțe rezultate.

Valoarea totală a proiectului: 1.692.325,81 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 321.541,90 lei.

Data inceperii și finalizării proiectului: 08.12.2022 si 08.12.2025

Codul proiectului: cod C10-I2-3

3.Titlu proiect:  ” DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, DIN COMUNA DRÂNCENI, JUDEȚUL VASLUI ”.

Numele beneficiarului: UAT DRÂNCENI

Obiectivele proiectului: Obiectivele vizează  implementarea proiectului cu titlul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar, din Comuna Drânceni, Județul Vaslui.

Valoarea totală a proiectului: 1.181.348,23 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 188.618,63 lei.

Data inceperii și finalizării proiectului: 23.08.2023 si 31.12.2024

Codul proiectului: cod F-PNRR-Dotări-2023-2136

Anunț!

 
In data de 08.12.2023 s-a încheiat  contractul cu numărul 7688 între Comuna Drânceni și Sc Adisamcor srl privind obiectivul de investiții ”Construirea de locuințe nZEB plus- pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din străinătate și învățământ în Comuna Drânceni, Județul Vaslui”, finanțat prin PNRR Componența 10- Fondul Local.

Contact

Primaria comunei Dranceni, judetul Vaslui
sat Ghermanesti, com. Dranceni, jud. Vaslui, Romania
Phone: 0235.482.220; 0235482346
Fax: 0235.482.220
Email: contact@primariadranceni.ro
Web: primariadranceni.ro

Noutati

Enter your email and we'll send you more information
Va rugam sa completati campurile.

Search